Չարենցավան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9001351015349000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9001351013285000Միանվագ5000 Ընտրել
1138 ժգ) համայնքի տարածքում գտնվող խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար. 90013510157530000Տարեկան60000 /0,5 գործակից/ Ընտրել
1140Ա ա) Համայնքի տարածքում առևտրի օբյեկտներ ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  50000Տարեկան50000 Ընտրել
1141 ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար  5000Տարեկան5000 Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9001351012291500Ամսական  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90013510140110000Տարեկան10000 Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90013510134450000Տարեկան50000 Ընտրել
1134Ա Գա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար մինչև 20քմ /ոչ հիմն.շին./  15000Տարեկան5000 /3,0 գործակից/ Ընտրել
1137Ա ա) Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  8000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1137Է Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  8000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1142Բ բ) Թունդ ալկոհոլ.(սպիրտի պարուն.մինչև 20 և ավելի ծավալային տոկոս) խմիչքի համար  3500Ամսական3500 Ընտրել
1142Ա ա) Համայնքի տարածքում ալկոհոլ.սպիրտի պարուն.մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար  2000Ամսական2000 Ընտրել
1140Բ բ) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  100000Տարեկան100000 Ընտրել
1354 ՏԻՄ-ի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար և ՏԻՄ-ի կողմից մրցույթներ և աճուրդներ կազմակերպելու հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման համար մասնակիցների վճար 90013510116110000Միանվագ  Ընտրել
1149 ՀՀ համայնքների խորհրդանիշերը (զինանշան, անվանում և այլն), որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, ապրանքների արտադրության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գործընթացներում օգտագործելու թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար 900135101591100000Տարեկան100000 Ընտրել
1137Բ բ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  10500Եռամսյակային10500 Ընտրել
1137Գ գ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  13500Եռամսյակային13500 Ընտրել
1137Դ դ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 100-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  20500Եռամսյակային20500 Ընտրել
1137Ե ե) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 200-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  25500Եռամսյակային25500 Ընտրել
1137Զ զ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  50000Եռամսյակային50000 Ընտրել
1137Ը Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  10500Եռամսյակային10500 Ընտրել
1137Թ Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  13500Եռամսյակային13500 Ընտրել
1137Ժ ժ) Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 100-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  20500Եռամսյակային20500 Ընտրել
1137Ի Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 200-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  25500Եռամսյակային25500 Ընտրել
1137Լ լ) Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  50000Եռամսյակային50000 Ընտրել
1140Գ գ) Համայնքի տարածքում բաղնիքների (սաունաների) ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  200000Տարեկան200000 Ընտրել
1140Դ դ) Համայնքի տարածքում խաղատների ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  800000Տարեկան800000 Ընտրել
1140Ե ե) Համայնքի տարածքում շահումով խաղերի ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  300000Տարեկան300000 Ընտրել
1140Զ զ) Համայնքի տարածքում վիճակախաղերի ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  150000Տարեկան150000 Ընտրել
1148Ա ա) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար մինչև 26քմ/հիմն. շին. ներսում/  5000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1148Բ բ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 26քմ-ից մինչև 50քմ/հիմն.շին.ներս./  6000Եռամսյակային6000 Ընտրել
1148Գ գ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 50քմ-ից մինչև 100քմ/հիմն. շին. ներսում/  15000Եռամսյակային15000 Ընտրել
1148Դ դ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 100քմ-ից մինչև 200քմ /հիմն. շին. ներսում/  20000Եռամսյակային20000 Ընտրել
1148Ե ե) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 200քմ-ից մինչև 500քմ հիմն. շին. ներսում  25000Եռամսյակային25000 Ընտրել
1148Զ զ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 500քմ և ավել/հիմն. շին. ներսում/ 50000Եռամսյակային50000 Ընտրել
1142Գ գ) Համայնքի տարածքում սոցիալական գովազդի համար  0   Ընտրել
1142Դ դ) Համայնքի տարածքում այլ արտաքին գովազդի համար  1500 1500 Ընտրել
1142Ե ե) Համայնքի տարածքում դատարկ գով.վահանակների համար՝ համայնքի վարչ.տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար  375Ամսական375 Ընտրել
1142Զ զ) Համայնքի տարածքում եթե այլ արտ.գովազդ տարած.գովազդակիրը տեղաբաշխ. և տարածել է իր կազմ. գովազդը  150Ամսական150 Ընտրել
1148է է) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար մինչև 26քմ /ոչ հիմն.շին.ներսում/ 1000Եռամսյակային1000 Ընտրել
1148Ը ը) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 26քմ-ից մինչև 50քմ /ոչ հիմն.շին.ներսում/ 2000Եռամսյակային2000 Ընտրել
1148Թ թ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 50քմ-ից մինչև 100քմ /ոչ հիմն.շին.ներսում/ 4000Եռամսյակային4000 Ընտրել
1148Ժ դ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 100քմ-ից մինչև 200քմ /ոչ հիմն.շին.ներսում/ 8000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1148Ի ի) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 200քմ-ից մինչև 500քմ /ոչ հիմն.շին.ներսում/ 15000Եռամսյակային15000 Ընտրել
1148Լ լ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 500քմ և ավել /ոչ հիմն.շին.ներսում/ 25000Եռամսյակային25000 Ընտրել
1132Ա ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների մինչև 300քմ անհատ.բն., այդ թվում՝ այգ(ամառ.) տների 90013510114645000Միանվագ15000 /3,0 գործակից/ Ընտրել
1132Բ բ) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 200-ից մինչև 500քմ/հիմնական շենք և շին/  45000Միանվագ30000 /0,5*3 գործակից/ Ընտրել
1132Գ գ) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 501-ից մինչև 1000քմ  150000Միանվագ100000 /0,5*3 գործակից/ Ընտրել
1132Դ դ) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 1001-ից մինչև 3000քմ  300000Միանվագ200000 /0,5*3 գործակից/ Ընտրել
1132Ե ե) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 3001-ից և ավելի քմ/հիմնական շենք շին/  3000000Միանվագ2000000 /0,5*3 գործակից/ Ընտրել
1134Բ Գբ) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 20 և ավելի քմ /ոչ հիմն.շին./  30000Միանվագ10000 /3,0 գործակից/ Ընտրել
1137Ծ ծ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  5250Եռամսյակային10500 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Կ կ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  6750Եռամսյակային13500 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Հ հ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 100-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  10250Եռամսյակային20500 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Ձ ձ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 200-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  12750Եռամսյակային25500 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Ղ ղ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  25000Եռամսյակային50000 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Խ խ) Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26 քմ) (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  2400 8000 (0.3 գործակից) Ընտրել
1137Ճ ճ) Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26 քմ) (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  2400Եռամսյակային8000 (0.3 գործակից) Ընտրել
1137Մ մ) Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  5250Եռամսյակային10500 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Յ յ) Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  6750Եռամսյակային13500 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Ն ն) Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 100-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  10250 20500 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Շ շ) Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 200-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  12750Եռամսյակային25000 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Ո ո) Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  25000Եռամսյակային50000 (0.5 գործակից) Ընտրել
1148Խ Խ) Համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի ծիսակատարությունների իրականացման թույլտվություն 900135000546250000Տարեկան500000 (0.5 գործակից) Ընտրել
1148Ծ ծ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 50քմ-ից մինչև 100քմ/հիմն. շին. ներսում/ 90013510505515000Եռամսյակային15000 Ընտրել
1139Գ Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի վաճառքի թույլտվության համար /Բնակավայրի գոտուց դուրս/ 900135101179200000Տարեկան  Ընտրել
1139Ա Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի վաճառքի թույլտվության համար /Բնակավայրի գոտում/ 900135101179100000Տարեկան  Ընտրել
1139Բ Համայնքի վարչական տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները բավարարող լցավորման յուրաքանչյուր կայանում սեղմված բնական գազի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար 900135101179200000Տարեկան200000 Ընտրել
1139Դ Համայնքի վարչական տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները բավարարող լցավորման յուրաքանչյուր կայանում հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար 900135101179200000Տարեկան200000 Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ