Չարենցավան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9001351015349000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 90013510132815000Միանվագ  Ընտրել
1138 ժգ) համայնքի տարածքում գտնվող խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար. 90013510157530000Տարեկան  Ընտրել
1140Ա ա) Համայնքի տարածքում առևտրի օբյեկտներ ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  50000Տարեկան  Ընտրել
1141 ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար  5000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9001351012291500Ամսական  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90013510140110000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90013510134450000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա Գա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար մինչև 20քմ /ոչ հիմն.շին./  9000Տարեկան  Ընտրել
1137Ա ա) Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  8000Եռամսյակային0-10000 Ընտրել
1137Է Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  8000Եռամսյակային0-10000 Ընտրել
1142Բ բ) Թունդ ալկոհոլ.(սպիրտի պարուն.մինչև 20 և ավելի ծավալային տոկոս) խմիչքի համար  3500Ամսական  Ընտրել
1142Ա ա) Համայնքի տարածքում ալկոհոլ.սպիրտի պարուն.մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար  2000Ամսական  Ընտրել
1140Բ բ) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  100000Տարեկան  Ընտրել
1354 ՏԻՄ-ի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար և ՏԻՄ-ի կողմից մրցույթներ և աճուրդներ կազմակերպելու հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման համար մասնակիցների վճար 90013510116110000Միանվագ  Ընտրել
1149 ՀՀ համայնքների խորհրդանիշերը (զինանշան, անվանում և այլն), որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, ապրանքների արտադրության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գործընթացներում օգտագործելու թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար 900135101591100000Տարեկան  Ընտրել
1137Բ բ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  10500Եռամսյակային10001-13000 Ընտրել
1137Գ գ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  13500Եռամսյակային13001-20000 Ընտրել
1137Դ դ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 100-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  20500Եռամսյակային20001-25000 Ընտրել
1137Ե ե) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 200-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  25500Եռամսյակային25001-45000 Ընտրել
1137Զ զ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  50000Եռամսյակային45001-101000 Ընտրել
1137Ը Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  10500Եռամսյակային10001-13000 Ընտրել
1137Թ Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  13500Եռամսյակային13001-20000 Ընտրել
1137Ժ ժ) Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 100-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  20500Եռամսյակային20001-25000 Ընտրել
1137Ի Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 200-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  25500Եռամսյակային25001-45000 Ընտրել
1137Լ լ) Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  50000Եռամսյակային45001-101000 Ընտրել
1140Գ գ) Համայնքի տարածքում բաղնիքների (սաունաների) ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  200000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ դ) Համայնքի տարածքում խաղատների ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  800000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե ե) Համայնքի տարածքում շահումով խաղերի ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  300000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ զ) Համայնքի տարածքում վիճակախաղերի ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  150000Տարեկան  Ընտրել
1148Ա ա) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար մինչև 26քմ/հիմն. շին. ներսում/  5000Եռամսյակային0-5000 Ընտրել
1148Բ բ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 26քմ-ից մինչև 50քմ/հիմն.շին.ներս./  6000Եռամսյակային5001-10000 Ընտրել
1148Գ գ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 50քմ-ից մինչև 100քմ/հիմն. շին. ներսում/  15000Եռամսյակային10001-15000 Ընտրել
1148Դ դ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 100քմ-ից մինչև 200քմ /հիմն. շին. ներսում/  20000Եռամսյակային15001-20000 Ընտրել
1148Ե ե) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 200քմ-ից մինչև 500քմ հիմն. շին. ներսում  25000Եռամսյակային20001-30000 Ընտրել
1148Զ զ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 500քմ և ավել/հիմն. շին. ներսում/  50000Եռամսյակային30001-50000 Ընտրել
1142Գ գ) Համայնքի տարածքում սոցիալական գովազդի համար  0   Ընտրել
1142Ե ե) Համայնքի տարածքում դատարկ գով.վահանակների համար՝ համայնքի վարչ.տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար  375Ամսական  Ընտրել
1142Զ զ) Համայնքի տարածքում եթե այլ արտ.գովազդ տարած.գովազդակիրը տեղաբաշխ. և տարածել է իր կազմ. գովազդը  150Ամսական  Ընտրել
1148է է) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար մինչև 26քմ /ոչ հիմն.շին.ներսում/  1000Եռամսյակային0-1000 Ընտրել
1148Ը ը) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 26քմ-ից մինչև 50քմ /ոչ հիմն.շին.ներսում/  2000Եռամսյակային1001-2000 Ընտրել
1148Թ թ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 50քմ-ից մինչև 100քմ /ոչ հիմն.շին.ներսում/  4000Եռամսյակային2001-4000 Ընտրել
1148Ժ դ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 100քմ-ից մինչև 200քմ /ոչ հիմն.շին.ներսում/  8000Եռամսյակային4001-8000 Ընտրել
1148Ի ի) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 200քմ-ից մինչև 500քմ /ոչ հիմն.շին.ներսում/  15000Եռամսյակային8001-15000 Ընտրել
1148Լ լ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 500քմ և ավել /ոչ հիմն.շին.ներսում/  25000Եռամսյակային15001-25000 Ընտրել
1132Ա ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների մինչև 300քմ անհատ.բն., այդ թվում՝ այգ(ամառ.) տների, ինչպես նաև 200քմ հաս.ևարտադր.նշ. շենք.և շինություն.համար /հմնական շենք և շին./ 90013510114615000Միանվագ  Ընտրել
1132Բ բ) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 200-ից մինչև 500քմ/հիմնական շենք և շին/  30000Միանվագ  Ընտրել
1132Գ գ) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 500-ից մինչև 1000քմ /հիմն. շենք շինութ./  50000Միանվագ  Ընտրել
1132Դ դ) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 1000-ից մինչև 3000քմ  50000Միանվագ  Ընտրել
1132Ե ե) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 3000-ից և ավելի քմ/հիմնական շենք շին/  100000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ Գբ) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 20 և ավելի քմ /ոչ հիմն.շին./  15000Միանվագ  Ընտրել
1137Ծ ծ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  5250Եռամսյակային10001-13000 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Կ կ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  6750Եռամսյակային13001-20000 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Հ հ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 100-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  10250Եռամսյակային20001-25000 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Ձ ձ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 200-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  12750Եռամսյակային25001-45000 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Ղ ղ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  25000Եռամսյակային45001-101000 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Խ խ) Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26 քմ) (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  2400 0-10000 (0.3 գործակից) Ընտրել
1137Ճ ճ) Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26 քմ) (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  2400Եռամսյակային0-10000 (0.3 գործակից) Ընտրել
1137Մ մ) Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  5250Եռամսյակային10001-13000 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Յ յ) Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  6750Եռամսյակային13001-20000 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Ն ն) Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 100-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  10250Եռամսյակային20001-25000 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Շ շ) Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 200-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  12750Եռամսյակային25001-45000 (0.5 գործակից) Ընտրել
1137Ո ո) Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կարենիս, Ֆանտան, Ալափարս, Արզական, Բջնի)  25000Եռամսյակային45001-101000 (0.5 գործակից) Ընտրել
1148Խ Խ) Համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի ծիսակատարությունների իրականացման թույլտվություն 900135000546250000Տարեկան  Ընտրել
1148Ծ ծ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 50քմ-ից մինչև 100քմ/հիմն. շին. ներսում/ 90013510505515000Եռամսյակային10001-15000 Ընտրել
1139Գ Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի վաճառքի թույլտվության համար /Բնակավայրի գոտուց դուրս/ 900135101179200000Տարեկան  Ընտրել
1139Ա Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի վաճառքի թույլտվության համար /Բնակավայրի գոտում/ 900135101179100000Տարեկան  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ