Այսօր: Երեքշաբթի, 16 Ապրիլի 2024թ.
Չարենցավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 105
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 57-Ն
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ԳԱՅԱՆԵ ԱՖՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Չարենցավան ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2020 թվականի N_
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի ԹԻՎ 69-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 33-րդ  հոդվածի 4-րդ մասի դրույթներով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին»  18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով ՝

 

. Չարենցավան համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 17-ի «Չարենցավան համայնքի 2020 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 69-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) Բյուջեիվարչականմասի` 

ա. 7422 «Վարչական գանձումներ»-ի «տեղական վճարներ» հոդվածի`

աա.Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների «30492,0» թիվը փոխարինել «21785.0» թվով,

աբ. Համայնքային ենթակայության արտադպրոցական հիմնարկների  «38245,65»թիվը փոխարինել «30836,85» թվով,

գ. 7331 «Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից»-ի`

գա. «Պետական բյուջեից համայնքի վարչական բյուջեին տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)» հոդվածի` «18662.1» թիվը փոխարինել «20137.1» թվով,

գգ. «Պետական բյուջեից համայնքի վարչական բյուջեին տրամադրվող այլ դրամաշնորհներ» հոդվածի` «52183.8» թիվը փոխարինել «52884.6» թվով:

2)   Համայնքիբյուջեիծախսերիվարչականմասումկատարելհետևյալփոփոխությունները.

ա. 09-1-1 «Նախադպրոցական կրթություն»- ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական hամայնքային կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «295240.0»  թիվը փոխարինել «277830.0» թվով`

աա. «Զանգակ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական  պետական   hամայնքային        կազմակերպություններին»    սինթետիկ   հաշվի  «25960.0»   թիվը  փոխարինել«24860.0»   թվով,

աբ. «Ա. Գրիգորյանի անվան Ծիծեռնակ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական hամայնքային կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի  «69400.0» թիվը փոխարինել «66605.0» թվով,

ագ.  «Հեքիաթ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական hամայնքային կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի  «34050.0» թիվը փոխարինել «30490.0» թվով,

ադ. «Լուսաբաց» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական hամայնքային կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի  «30600.0» թիվը փոխարինել «25970.0» թվով,

աե. «Հրաշք» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական hամայնքային կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «68700.0» թիվը փոխարինել «64880.0» թվով,

ազ. «Ալափարս գյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական hամայնքային կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «19470.0» թիվը փոխարինել «18570.0» թվով,

աէ. «Արզական գյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական hամայնքային կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «21960.0» թիվը փոխարինել «21340.0» թվով,

աը. «Բջնի գյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական hամայնքային կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «25100.0» թիվը փոխարինել «25115.0» թվով,

 բ. 0951 «Արտադպրոցական կրթություն» ի4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական    (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ   հաշվի «252290,0»թիվըփոխարինել «251060,0» թվով,     

բա. Չարենցավան քաղաքի «Մանկապատանեական ստեղծագործության կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «16700.0» թիվը փոխարինել «17500.0» թվով,       

բբ.   Չարենցավան քաղաքի «Ա. Խաչատրյանի անվան մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «83550.0» թիվը փոխարինել «82556.0» թվով,

բգ.   Չարենցավան քաղաքի «Գառզուի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «85900.0» թիվը փոխարինել «83464.0» թվով,

բդ. «Չարենցավան համայնքի Արզական գյուղի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ      ոչ      ֆինանսական        պետական   (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «14440.0» թիվը փոխարինել «16110.0» թվով,

բե. «Չարենցավանի Ա. Մանուկյանի անվան մանկապատանեական մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ         ոչ      ֆինանսական        պետական   (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «51700.0» թիվը փոխարինել «51430.0» թվով,

գ. 0111 «Համայնքապետարանի պահպանման ծախսերի» - ի`

գա.  4111 «Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» սինթետիկ հաշվի  «165296,5» թիվը փոխարինել «170796,5» թվով,

գբ. 4112 «Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ» սինթետիկ հաշվի  «43000,0» թիվը փոխարինել «33000,0» թվով,

դ.0511 Չարենցավան        համայնքի  «Մաքուր      Չարենցավան»   ՀՈԱԿ ի4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական(hամայնքային)կազմակերպություններին»սինթետիկ հաշվի«96300,0»թիվըփոխարինել «100800,0» թվով,

ե.0161 Չարենցավան համայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ       ֆինանսական        պետական  (hամայնքային) կազմակերպություններին»  սինթետիկ       հաշվի «73950,0»թիվըփոխարինել«77150,0»    թվով,

զ. 1071«Սոցիալական հատուկ արտոնություններ»- ի 4729 «Այլ նպաստներ բյուջեից» սինթետիկ հաշվի «19000.0» թիվը փոխարինել «20500.0» թվով,

է. 0133 «ՔԿԱԳ պատվիրակված լիազորություններ» - ի`

էա.   4111 «Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» սինթետիկ հաշվի «5149.3» թիվը փոխարինել «5106.092» թվով,

էբ. 4212 «Էներգետիկ ծառայություններ» սինթետիկ հաշվի «160.0» թիվը փոխարինել «202,272» թվով,

էգ.   4213 «Կոմունալ ծառայություններ» սինթետիկ հաշվի «3.0» թիվը փոխարինել «3.936» թվով,

2. Թույլատրել  գնումները  կատարել  «Գնումների մասին»    օրենքի համաձայն:

3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:


ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                       
ՀԱԿՈԲ ՇԱՀԳԱԼԴՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ԳԱՅԱՆԵ ԱՖՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Չարենցավան, Կ.Դեմիրճյանի անվ. հրապարակ 1
(226) 43434
charentsavan.kotayk@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10029246@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner